Daco_4581043.png
khan uot gia dung-02.png
logo chung chi 9001 ukas.png
Untitled-1-03.png

1 BƯỚC ›› SẠCH SÂU ›› LOẠI BỎ 99.99% VI KHUẨN*

HỆ SẢN PHẨM KHĂN ƯỚT GIA DỤNG

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

CÁC KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

KHẢ NĂNG LOẠI BỎ CÁC VI KHUẨN*

* Theo định chuẩn kiểm tra đối với các vi sinh vật chỉ thị 

Đối Tác Của LÄUPRO

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.